Osnovne karakteristike

64 - akrilna završna žbuka

„Zaribana“ struktura (granulacija: 2,0 mm)

CT 64 služi kao tankoslojna završna žbuka na betonskim podlogama, klasičnim žbukama, gips podlogama i pločama, ivericama i gips-kartonu i drugdje.

SVOJSTVA:

 • sadrži BioProtect formulu koja sprečava nastanak algi, plijesni i mahovine
 • u 211 nijansi boja prema ton-karti Colours of Nature ®
 • pripremljena za trenutnu uporabu
 • paropropusna
 • vodonepropusna
 • otporna na različite vremenske uvjete
 • otporna na koroziju

 

Opis

CT 64 koristi se za izradu tankoslojnih žbuka na betonskim podlogama, tradicionalnim žbukama, gipsanim podlogama i ivericama, gips-kartonskim pločama itd.

CT 64 može se nanositi kao fasadna žbuka unutar Ceretherm ETICS sistema (External Thermal Insulation Composite Systems).

U slučaju intenzivnih tamnih boja, nanošenje materijala treba biti ograničeno na manje površine, npr. arhitekturni detalji. Žbuka CT 64 štiti od gljivica, algi i plijesni.

OSNOVNI TEHNIČKI PODACI:

 • Osnova: vodena disperzija od sintetičnih smola s punilima na bazi minerala i pigmenata
 • Specifična težina: približno 1,6 kg/dm3
 • Radna temperatura: od +5 °C do +25 °C
 • Otvoreno vrijeme: približno 15 minuta
 • Vodootporna: nakon približno 24 sata
 • Potrošnja: oko 2,7 kg/m2

Ceresit CT 64 rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o pripravku.

 

IDH ŠIFRA: ARTIKL: TEŽINA: PAKIRANJE:
1306913 Ceresit CT 64, akrilna završna žbuka - 2,0 mm - BAZA 25 kg 24

Korak po korak

CT 64 nanosi se na glatke, nosive, suhe i čiste podloge bez tvari koje mogu uzrokovati odvajanje (mast, bitumen, prašina).

Sadržaj spremnika dobro promiješajte. Ukoliko je potrebno, konzistentnost proizvoda može se prilagoditi dodavanjem max. 1% čiste vode. Nakon toga ponovno promiješajte smjesu. Ne koristite hrđave spremnike ili alate.
CT 64 nanosite jednakomjerno na podlogu pomoću dugačkog metalnog gletera. Nakon otprilike 5 - 10 minuta, kružnim pokretima plastičnim gleterom trebali bi dobiti željenu homogenu strukturu. Ne prskajte žbuku vodom! Na jednoj površini radove izvodite bez prekida, održavajući istu konzistenciju proizvoda i koristeći proizvod sa istim serijskim brojem (broj šarže) koji se nalazi na pakiranju ili koristeći pakiranja sa različitim serijskim brojevima pomiješanim zajedno.
Ostatke žbuke na alatu i svježe mrlje od žbuke uklonite sa vodom. Nakon sušenja proizvod je moguće odstraniti samo mehanički.