CERESIT CR 166

Opis proizvoda

Fleksibilna 2K cementna hidroizolacija

Dvokomponentna fleksibilna masa za hidroizoliranje mineralnih površina. Koristi se u unutarnjim i vanjskim prostorima, npr. za balkone, terase, vlažne prostore, podrume, čistionice, septičke jame i dr. Također se koristi za unutarnje brtvljenje bazena i vodenih tankova (uklj. one za pitku vodu) do dubine od 50 metara. Otporna i na negativni pritisak. Prikladna i za jako deformirane površine. Otporna na vremenske uvjete i smrzavanje.

Prednosti i značajke

 • Osnova:
  Komp. A: neutralna sintetska disperzija smole i cementna mješavina s dodatkom mineralnih punila i aditiva
  Komp. B: disperzija na bazi polimera (na bazi vode)
 • Specifična težina:
  Komp. A: 1,2 kg/dm3   (nemiješana), otprilike 1,48 kg/dm3   (miješana)
  Komp. B: otprilike 1.0 kg/dm3
 • Omjer miješanja:
  24 kg praha (komp. A) u 8 l
  disperzije (komp. B) ili 7 dijelova težine komp. A prema 3 dijela težine komp. B
 • Vrijeme primjene: otprilike 1 sat
 • Temperatura primjene: +5 °C do +25 °C
 • Može se hodati: nakon 3 dana
 • Opterećenje: nakon 3 dana (izloženost vodi)
 • Mogućnost premošćivanja pukotina: približno 1 mm
 • Potrošnja: od 3 do 5 kg/m2  , ovisno o debljini sloja (2,0-3,0 mm)

Dodatne informacije

Ceresit CR 166 koristi se za stvaranje vodonepropusnog i paropropusnog sloja na mineralnim podlogama koje nisu zahvaćene salitrom (isoljavanjem). Može se koristiti za stvaranje vodonepropusnosti i u unutarnjim i vanjskim prostorima, na deformiranim i ne-deformiranim podlogama. Može se koristiti na terasama, balkonima,  u vlažnim prostorijama, za građevinske radove na podzemnim konstrukcijama, kod sistema pročišćivača otpadnih voda, unutarnje brtvljenje bazena i spremnika za vodu (uključujući i spremnike za pitku vodu) do 50 metara dubine.
CR 166 odolijeva negativnom pritisku vode, a njegova fleksibilnost dopušta premošćivanje pukotina do 1 mm širine. Premaz odgađa karbonizaciju i može se koristiti kao antikorozivni zaštitni sloj za zaštitu betona i armiranog betona od atmosferskih utjecaja.

 

IDH ŠIFRA: 1214795

ARTIKL: Ceresit CR 166 - komponenta A

TEŽINA:  24 kg

PAKIRANJE:  21

 

IDH ŠIFRA: 1214795

ARTIKL: Ceresit CR 166 - komponenta B

TEŽINA:  8 l

PAKIRANJE:  21

 

Korak po korak

Priprema podloge

CR 166 prianja na nosive, čvrste i čiste površine, bez tvari koje mogu uzrokovati odvajanje (kao što su: mast, bitumen, prašina), to jest na:

 •   beton (star 28 dana)
 •   cementne estrihe i žbuke (stare 28 dana)
 •   brzovežući cementni estrih CN 87 (star 3 dana)
 •   zidove od opeke sa zapunjenim fugama (stari 28 dana)

Površine moraju biti glatke, upojne i porozne. Nečistoća, postojeći slojevi slabe otpornosti, stari slojevi boje, cement i cementno vapnene žbuke te tvari koje mogu umanjiti prianjanje moraju biti pažljivo uklonjene. Preporučuje se pripremiti podlogu s vodom visoko tlačnim peračem ili pjeskarenjem.

Statične pukotine šire od 1.0 mm trebaju se proširiti te napuniti Ceresit CX 5 cementom. Neravne podloge također moraju biti izravnate cementnom žbukom. Dodatno, oštri rubovi nakon betoniranja moraju biti odrezani ili zaobljeni. Rubovi moraju biti nakošeni na otprilike 3 cm dok kutevi moraju biti zaobljeni (cementnom žbukom ili sa Ceresit CX 5 zamiješanim s pijeskom) na radijus od barem 4 cm.

CR 166 zahtijeva prethodno vlaženje podloge prije nanošenja materijala, ali bez formiranja lokvica.

Primjena

Gustoću mase treba odabrati ovisno o načinu primjene:

 • primjena kistom ili špricanjem   uliti sastojak B (tekućina) u posudu za miješanje, dodati 2 litre vode i dodati sastojak A (prah) i miješati električnom bušilicom i miješalicom dok mješavina ne bude u potpunosti bez grudica;
 • primjena lopaticom – uliti sastojak B (tekućina) u posudu i dodati sastojak A (prah)
 • uz miješanje. Materijal treba miješati dok se ne formira homogena smjesa bez grudica. Čekati oko 5 minuta i kratko promiješati.

  U slučaju primjene špricanjem, žbuka se treba nanijeti u jednom sloju dok se ne dobije željena debljina. Ako se primjenjuje ručno, prvi sloj CR 166 treba se nanositi četkom obilnom količinom (po mogućnosti sa širokom četkom) na mokru, ali ne vlažnu površinu dok se sljedeći slojevi mogu nanijeti četkom ili lopaticom. Svježi sloj treba biti zaštićen od prebrzog sušenja i izravne sunčeve svjetlosti. Drugi sloj se nanosi na mokar i očvrsnuti prvi sloj. Treći sloj – ukoliko je potreban – treba primijeniti na isti način. Kod primjene kistom, svaki sljedeći sloj treba nanijeti dijagonalno. Kod prosječnih uvjeta, svaki sljedeći sloj CR 166 moguće je nanijeti nakon otprilike 3 sata. Debljina svakog sloja CR 166 ne smije prelaziti 1.5 mm.

Alati i svježi ostaci mogu se očistiti vodom, ali nakon što se materijal stvrdne moguće ga je ukloniti samo mehanički. Ako je CR 166 korišten kao dodatna zaštita armiranog betona od prebrze karbonizacije, tada je uvijek obavezno nanijeti sloj premaza 50 cm i oko zahvaćene površine. Diletacijske i radne fuge, kao i kuteve koji se ne mogu jednostavno zaokružiti na radijus od 4 cm, trebalo bi brtviti sa brtvenom trakom CL 52.Taj brtveni materijal ugrađuje se između dva sloja CR 166. Po vodonepropusnom premazu može se hodati nakon 3 dana. Međutim, čak ni kada se u potpunosti osuši, površinski sloj ne smije biti direktno izložen teškim mehaničkim opterećenjima.