Skip to Content

Ostale informacije

Prema pravilniku o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest, Henkel pruža mogućnost povrata upotrijebljenog proizvoda ili viška proizvoda i mogućnost preuzimanja otpada koji nastaje od takvog proizvoda.

Za pitanja oko povrata, obratite se Vašem lokalnom distributeru.

Ambalaža građevnog otpada koji se smatra opasnim otpadom (eksplozivno/oksidirajuće/jako zapaljivo/zapaljivo/nadražujuće/opasno/toksično/karcinogeno/nagrizajuće/zarazno/reproduktivno toksično/mutageno/senzibilizirajuće/ekotoksično/) označena je prikazanim simbolom. Uporabom građevnog proizvoda, koja je u skladu s uputom proizvođača građevnog proizvoda, nastaje otpad koji se smatra opasnim ili neopasnim.

Zabranjeno je opasni građevni otpad:

  • Odbaciti u miješani komunalni otpad
  • Miješati s drugom vrstom otpada ili tvarima uključujući i građevne proizvode ili materijalima koje nemaju status otpada, osim na način određen dozvolom za gospodarenje otpadom.
  • Reference
    Reference

Imate Pitanja?

Rado ćemo vam pomoći oko bilo kakvih pitanja o našim proizvodima te vam pomoći oko pravih rješenja za vaš projekt.