CERESIT CT 60

Opis proizvoda

Akrilna završna žbuka.

„Zaglađena“ struktura (granulacija: 1,5, 2,0 ili 2,5 mm)

Prednosti i značajke

  • sadrži BioProtect formulu koja sprečava nastanak algi, plijesni i mahovine
  • u 516 nijansi boja prema ton-karti Colours of Nature ®
  • pripremljena za trenutnu uporabu
  • paropropusna
  • vodonepropusna
  • otporna na različite vremenske uvjete
  • otporna na koroziju

Dodatne informacije

Ceresit CT 60 služi kao tankoslojna završna žbuka na betonskim podlogama, klasičnim žbukama, gips podlogama i pločama, ivericama i gips-kartonu i drugdje

 

CT 60 koristi se za izradu tankoslojnih žbuka na betonskim podlogama, tradicionalnim žbukama, gipsanim podlogama i ivericama, gips-kartonskim pločama itd. CT 60 može se nanositi kao fasadna žbuka unutar Ceretherm ETICS sistema (External Thermal Insulation Composite Systems). U slučaju intenzivnih tamnih boja, nanošenje materijala treba biti ograničeno na manje površine, npr. arhitekturni detalji. Žbuka CT 60 štiti od gljivica, algi i plijesni.

 

Osnovni Tehnički Podaci:

Osnova: vodena disperzija od sintetičnih smola s punilima na bazi minerala i pigmenata

Specifična težina: približno 1,6 kg/dm3

Radna temperatura: od +5 °C do +25 °C

Otvoreno vrijeme: približno 15 minuta

Vodootporna: nakon približno 24 sata

Potrošnja:
1,5 mm granulacija: približno 2,5 kg/m2
2,0 mm granulacija: 3,1 - 3,3 kg/m2
2,5 mm granulacija: 3,8 - 4,0 kg/m2

Ceresit CT 60 rabiti pažljivo. Prije uporabe uvijek pročitati deklaraciju i podatke o pripravku.

 

IDH ŠIFRA: 1306917

ARTIKL: Ceresit CT 60 (akrilna završna žbuka - 1,5 mm - BAZA)

TEŽINA:  25 kg 

PAKIRANJE:  24

 

IDH ŠIFRA: 1306916

ARTIKL: Ceresit CT 60 (akrilna završna žbuka - 2,0 mm - BAZA)

TEŽINA:  25 kg

PAKIRANJE:  24

 

IDH ŠIFRA: 1306915

ARTIKL: Ceresit CT 60 (akrilna završna žbuka - 2,5 mm - BAZA)

TEŽINA:  25 kg

PAKIRANJE:  24

Korak po korak

Sadržaj spremnika dobro promiješajte. Ukoliko je potrebno, konzistentnost proizvoda može se prilagoditi dodavanjem max. 1% čiste vode. Nakon toga ponovno promiješajte smjesu. Ne koristite hrđave spremnike ili alate.

CT 60 nanosite jednakomjerno na podlogu pomoću dugačkog metalnog gletera.

Nakon otprilike 5   10 minuta, kružnim pokretima plastičnim gleterom trebali bi dobiti željenu homogenu strukturu. Ne prskajte žbuku vodom! Na jednoj površini radove izvodite bez prekida, održavajući istu konzistenciju proizvoda i koristeći proizvod sa istim serijskim brojem (broj šarže). Ostatke žbuke na alatu i svježe mrlje od žbuke uklonite sa vodom. Nakon sušenja proizvod je moguće odstraniti samo mehanički.

CT 60 nanosite jednakomjerno na podlogu pomoću dugačkog metalnog gletera.

Nakon otprilike 5   10 minuta, kružnim pokretima plastičnim gleterom trebali bi dobiti željenu homogenu strukturu. Ne prskajte žbuku vodom! Na jednoj površini radove izvodite bez prekida, održavajući istu konzistenciju proizvoda i koristeći proizvod sa istim serijskim brojem (broj šarže). Ostatke žbuke na alatu i svježe mrlje od žbuke uklonite sa vodom. Nakon sušenja proizvod je moguće odstraniti samo mehanički.