Sustavi za termoizolaciju

Ceresit, kao lider na području tehnologija graditeljstva, donosi odgovarajuća učinkovita i dugotrajna rješenja za fasadnu toplinsku izolaciju građevina.